Petru Sandrus -       Välkommen till
 
 
 
 
 
 
Tidsbokningar
 
Vill du boka tid hos Läkehjälpen kan du göra det antingen via telefon, receptionen på mottagningen eller via Internet.
 
Distriktssköterskan eller läkaren tar hand om akuta tillstånd samma dag. Vid övriga ärenden är vår ambition att kunna boka in dig inom 1-2 dagar hos distriktssköterskan eller inom en vecka hos läkaren. 
 
 
Barnahälsovård (BHV,BVC)
 
Vi följer basprogrammet och det Nationella vaccinationsprogrammet. Distriktssköterskan och läkare kommer att ha ett nära samarbete, och tillsammans med Dig som förälder följer  barnets utveckling.
 
 
Rehabilitering
 
Rehabiliteringen sköts i samarbete med andra yrkeskategorier, så som sjukgymnast ,arbetsterapeut, psykolog.
        - Psykoterapi: Andreas Nordlund har börjat som psykoterapeut hos oss;
        - Arbetsterapi: vi samarbetar med Rehabkliniken i Karlshamn.
 
 
Diabetespatienter
 
Vi kallar våra diabetespatienter till regelbundna kontroller.
 
 
Waranbehandling
 
Patienterna som Waranbehadlas får hjälp med både provtagning och ordination. Vi har egen utrustning för PK/INR , man får provet taget i fingret och ordinationen inom några minuter. Att observera att denna tekniken kan inte användas för alla patienter.
 
 
Vaccinationer
 
Distriktssköterskorna hjälper dig med vaccinationer inför utlandsresa, vaccinationer  mot livmodercancer (Gardasil), vaccination mot fästingburen hjärninflammation (TBE) .
 
 
 
Provtagningar
 
Behöver du lämna prover som är beställda av andra kliniker på Blekingesjukhuset i Karlshamn eller Karlskrona? Du kan utan bokning lämna dem på laboratoriet (mån-to 08-12 och 13-16 , fre 08-09:30).
 
 
Behandling av varicer (åderbråck)
 
Visa åderbråck kan behandlas med injektioner (sprutor). Man sprutar i kärlet ett ämne som gör att kärlet stängs av.
 
 
Astmamottagning
 
Patienter med astma och KOL kallas till regelbundna kontroller.
 
 
 Övervikt och tobaksavväjning
 
 
Vi hjälper dig med frågor kring övervikt och rökavväjning.