Petru Sandrus -       Välkommen till
 
 
ÄNDRADE PRISER F.O.M. 2011.01.01
Priserna är fastställda av Landstinget Blekinge och gäller för alla primärvård enheter inom landstinget
 
 
Barn & ungdomar  (läkarbesök)  avgiftsfritt
t o m det år de fyller 19
 
Provtagning, barn & ungdom     avgiftsfritt
t o m det år de fyller 19
 
Läkarbesök & hembesök            150 kr
 
Besök på barnavårdcentral       avgiftsfritt
 
Sjukvårdande behandling          100 kr
annan än läkare  
 
Sjukvårdande behandling          150 kr
(medverkande läkare)
 
Receptförskrivning                    0 kr
(" telefonrecept")
 
Sjukintyg utan läkarbesök         0 kr
 
Provtagning i samband              avgiftsfritt
med läkarbesöket
 
Övriga provtagningar                100 kr
utan läkarbesök
 
Provtagning av distrikts-           0 kr
sköterskan på läkarens ord.

Personer fyllda 85 år och äldre    0 kr


 
 
 
Uteblivet läkarbesök faktureras med 300  kronor.
 
Vid fakturering tillkommer en avgift på 25 kronor + moms.
 
 Avgifter vid indraget körkort:

   1) Läkarbesök  316 SEK + moms =395 SEK
   2) Intyg 1        1280 SEK + moms = 1600 SEK
   3) Efterföljande intyg (6 mån)  520 SEK + moms = 650 SEK
   4) Efterföljande intyg (18 mån) 520 SEK + moms = 650 SEK (intyget begärs av tingsrätten som efterkontroll på intyg 2)
   5) Provtagning 240 utan moms.
Eftersom undersökningar vid indraget körkort inte anses som sjukvård innebär det att ungdomar betalar samma avgifter.
 
 
Mer information hittar du in PDF-filen nedan.
 
 
 
Patientavgifter 2011.pdf (PDF — 77 KB)
Ladda hem Adobe Reader