Petru Sandrus -       Välkommen till
 
Vi välkomnar Andreas Nordlund som psykoterapeut.
 
 
 
 
PK-mottagningen
 
 
Vi kan analysera PK/INR direkt på plats med ett enkelt provtagning i fingret och Du får svar och ordination inom några minuter. (Att observera: tekniken som används för den typen av analys kan ej tillämpas för alla patienter).
 
 
Andra nya analyser som vi kan ta på plats:- PRO-BnP som används i diagnosen av hjärtsvikt
                                                              - Troponin T som är en markör för hjärtinfarkt
 
 
 
Vi kan utreda hjärtklappningar på mottagningen med så kallad 24-timmars EKG (Holter EKG) och vid tveksamma blodtrycksmätningar kan vi kontrollera med 24-timmars blodtrycksmätning.

Christina Hessbo har avslutat sin tjänst hos oss som BHV sköterska. Linda Henriksson börjar som BHV sköterska från och med 160329.

Christine Stridberg återkommer till oss och hon tar hand även om diabetes mottagningen.