Petru Sandrus -       Välkommen till
 
 
 
 
 
 
Läkehjälpen Olofström AB sätter patienternas välbefinnande i första rummet. Ett högt miljöengagemang är också prioriterat.
Vårt miljöengagemang, vårt systematiska miljöarbete, vår motivation och kunskap ska leda oss mot ständig förbättring och mot att vår belastning på miljön förebygger förorening.
Vår verksamhet ska välja material, produkter och tjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Vår verksamhet ska följa gällande miljölagar och andra krav som berör vår verksamhet.
 

Miljöcertifikat
Miljöcertifikat
Klicka på bilden för större format