Petru Sandrus -       Välkommen till
 
 
Läkehjälpen Olofström har som mål att förbättra relationen till patienterna och tillgodose deras behov på bästa möjliga sett. För att kunna uppnå detta behöver vi patienternas åsikter.
I rutan nedan kan du skriva kortfattat om dina intryck vid besök på mottagningen. Speciellt önskar vi få veta om det har funnits orsak till missnöje från din sida för att kunna korrigera felet i den mån det går.
 
Registreringen görs anonymt och den syns inte på hemsidan.
 
 
 
 
Åsikter och Klagomål
Skriv här dina synpunkter